تاريخ ارسال: 1389/10/20

اطلاعات بیشتر
نام شرکت:مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران (پژوهشکده)
زمینه فعالیت:گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطلاعات علمي
نام تجاری محصول:
تلفن:تحت پوشش: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
فاکس:021-66951430-9 66494980
همراه:
آدرس:تهران خيابان انقلاب، چهارراه فلسطين، ساختمان فجر، پلاک 1188
آدرس وب سایت:www.irandoc.ac.ir
ایمیل:info@irandoc.ac.ir