تاريخ ارسال: 1389/10/20

اطلاعات بیشتر
نام شرکت:کارون خوزستان (سهامي خاص)
زمینه فعالیت:نوارهاي صنعتي سيمي و نخي
نام تجاری محصول:
تلفن:تلفن اهواز: 2222943 (0611) فکس اهواز: 2222547 (0611)
فاکس:021- 88714530 8871028
همراه:
آدرس:تهران خيابان دکتر بهشتي، تقاطع وليعصر، شماره 482، ساختمان آسمان، طبقه 4
آدرس وب سایت:NULL
ایمیل:karoon_khozestan@yahoo.com