تاريخ ارسال: 1389/10/20

اطلاعات بیشتر
نام شرکت:بانک اچ.اس.ب.سي(دفتر نمايندگي) HSBC BANK
زمینه فعالیت:بانکداري
نام تجاری محصول:
تلفن:NULL
فاکس:021-22040467
همراه:
آدرس:تهران خيابان وليعصر، روبروي پارک ملت، برج سايه، پلاک 1 طبقه پانزدهم واحد3
آدرس وب سایت:www.hsbc.com
ایمیل:nasserhomapour@hsbs.com

تعداد بازدید: